Beste ondernemer, meer dan ooit, Kom Uit Uw Kot!

Zaakvoerders van KMO-bedrijven kunnen onmogelijk alle bedrijfsdomeinen 100% alleen beheersen.

Interne of externe hulp bieden hier soelaas. Evenwel is het belangrijk om als zaakvoerder/manager vinger aan de pols te houden. Zorg dat je op zijn minst op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in, zeg maar, strategiebepaling, marketingstrategie, veiligheid en risicobeheersing...

Daarom, Kom Uit Uw Kot, en blijf op de hoogte zodat je in contacten met medewerkers of externe experten op z'n minst kan meepraten met enig kennis van zaken.

 

K.U.U.K.-methodiek

Maandelijkse sessies waarbij de inleider in max 75' een thema behandelt waarna de deelnemersgroep (max 12  deelnemers) in dialoog gaat met expert én deelnemers. QP Consult modereert.

De laatste sessies worden ingevuld "en cours de route", in samenspraak met experten en deelnemers... vb toegepast bedrijfsbezoek, klankbordsessie...

Kom Uit Uw Kot